Jdi na obsah Jdi na menu
 

60 let ZO Němčice

60 let ZO ČSCH Němčice nad Hanou

 

Je tomu již 60let, kdy chovatelé z Němčic n/H a okolí, se rozhodli založit chovatelský spolek.

 

Hlavními iniciátory byli páni Jaroslav Borovička, Ladislav Horák, František Chytil, František Zapletal, Ladislav Staněk, Rostislav Novák a celá řada dalších zájemců z řad chovatelů čistokrevných zvířat, kteří chovali králíky, drůbež, holuby, nutrie, norky a exoty.

 

Prvním předsedou byl pan R. Novák, členy výboru paní V. Borovičková, pan J. Borovička, L. Horák, F. Chytil, Fr. Zapletal, V. Klapil, M. Lakomý, E. Skácel .

 

Organizace se brzy rozrostla na 100 členů. Všichni chovali čistokrevná zvířata. V té době byl tímto podmíněn příděl krmiva.

 

První výstava se uskutečnila v listopadu 1961 na školním dvoře místní školy. Další výstava se konala v r. 1963 na zahradě kina, na místě dnešního obchodního domu. Tato zahrada byla našemu spolku dočasně přidělena. Spolek zde fungoval do roku 1969. Zde jsme pořádali výstavy, které byly obsazeny většinou 350 králíky, 300 holuby a slušným počtem drůbeže, výstavy byly také zpestřeny exoty a kožešinovými zvířaty. V roce 1964 založili chovatelé kožešinových zvířat svou organizaci a od naší ZO se oddělili. Tímto vznikla naše ZO ČSCH Němčice č. 1 a kožešináři č. 2.

 

Po tomto rozdělení se stal naším předsedou pan Horák Ladislav. V naší ZO zůstalo 60 členů. Výbor vedl pan L. Horák, paní Borovičková, pan Borovička, Zapletal, Zbraněk, Lakomý, Kroupa, Staněk a Novotný.

 

Po započetí stavby obchodního střediska se uskutečnily dvě výstavy. Jedna na stadionu a druhá v místní škole.

 

Areál na Novosadech byl našemu spolku Městským národním výborem přidělen v r. 1971, kde byly pořádány již všechny výstavy, a tak se to děje až doposud.

 

Během doby trvání spolku vstoupila do ZO celá řada chovatelů. Není lehké vyjmenovat ty velmi aktivní a dobré, kteří se zasloužili o dobrý chov a úspěchy ZO. Tímto nejmenovitě vyzvedávám jejich úspěchy. Podíleli se na výstavbě areálu a jeho následného zvelebování, výrobě zařízení, klecí, voliér a to vše naprosto nezištně. V minulé době neexistovaly žádné sponzorské dary ani dotace a pokud byly, měli jsme smůlu. Fungovali jsme na pronajatém pozemku. UV ČSCH v mnoha případech dávala příspěvek pod podmínkou, pokud byl pozemek v držení daného spolku. Výstavy se pořádaly každý rok s výjimkou roků, kdy zavládly veterinární nařízení.

 

Největších akcí o kterých je se třeba zmínit, byly 2 krajské výstavy a to v roce 2000 a 2004, kterými nás pověřila krajská společnost. Bylo zde vystaveno 1000 zvířat. Uspěli jsme na výbornou. Výstavní činnost byla vždy v naší ZO prioritou. Naši členové vystavovali i na mnoha výstavách ať již na úrovních místních či okresních, krajských a celostátních. Hlavní prim celostátních výstav vedlo Brno. 

 

Jeden z našich členů se zúčastnil 4 evropských výstav. V Brně, Praze, Nitře a ve francouzském městě Metz.

 

V roce 1976 tragicky zemřel př. Borovička a po malých změnách ve výboru se ujal předsednictví pan Vrána Jan. Po dvou letech byl zvolen předsedou pan Zbraněk Miloslav a ve své funkci setrval až do roku 2018.

 

ZO Němčice byla po celou dobu velmi úspěšnou. V rámci okresu jsme byli na předních místech jak v okresních soutěžích, tak i v ostatní chovatelské činnosti. Získali jsme čestnou vlajku ÚV a další čestné uznání od nadřízených orgánů.

 

Nelze nevzpomenout, že jsme pořádali výstavy v Nezamyslicích, Tištíně a v poslední době ve Výšovicích a Doloplazích.

 

Organizace za poslední dobu nezaznamenala žádnou citelnou stagnaci. I když problémy se objeví v každé činnosti. Pokud se objevily, byly vždy vyřešeny ve prospěch  naší organizace.

 

Organizací také prošla celá řada mládeže. Snažili jsme se co nejvíce mládeži pomoci jak radou, tak i skutky. Většinou se k naší organizaci již v dospělosti nevrátili. Mnozí z nich  po dobu členství však v ZO účinně pomáhali.

 

Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří se celou dobu podíleli na chodu naší organizace a zároveň poděkovat současným členům a popřát jim hodně úspěchů, pevné nervy do dalších let v této záslužné činnosti.

 

Jsme jediná organizace v celém mikroregionu němčicko a je na všech členech, aby ZO ČSCH Němčice byla vidět v okolí, okrese a kraji.

 

Zbraněk Miloslav, čestný předseda.

 

 
 

Poslední fotografieMail listArchiv

Kalendář
<< listopad / 2021 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 140184
Měsíc: 545
Den: 16